top of page

Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

În conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) care a intrat în vigoare în data de 25.05.2018, prin prezenta, vă informăm despre prelucrările de date realizate în cadrul societății Clinica Rotar S.R.L cu privire la dumneavoastră.

 

Acest document numit politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") este destinat să vă ajute să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul www.clinicarotar.ro (denumit "Site-ul") și descrie modul în care folosim aceste informații.

 

Dacă este cazul, această politică de confidențialitate descrie și modul în care procesăm informațiile pe care ni le furnizați sau le colectăm în legătură cu dumneavoastră în contextul oricăror alte contacte pe care le puteți avea cu noi. Această politică este complementară oricăror altor informații furnizate în alte circumstanțe.

 

Acest Site este un site cu o audiență generală. Totuși, nu solicităm, nu colectăm, nu folosim și nu dezvăluim datele personale furnizate de o persoană sub vârsta de 16 ani. În cazul în care aflăm că am colectat date personale ale unei persoane sub 16 ani, vom șterge aceste informații.

 

Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu furnizați date cu caracter personal sau să solicitați și să obțineți consimțământul și ajutorul unui adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) pentru a continua procedurile necesare pentru a utiliza Site-ul.

 

Uzitând Site-ul nostru, utilizând serviciile sale sau, altfel interacționând cu noi prin buletine informative și / sau site-uri web, recunoașteți că ați citit și înțeles această Politică de confidențialitate și sunteți de acord că putem colecta, utiliza, transmite și dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-urilor în conformitate cu această Politică de confidențialitate. 

 

Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să nu accesați acest Site și să nu utilizați sau să trimiteți date personale pe acest Site sau să nu vă înscrieți atunci când această opțiune vă este oferită în conformitate cu legile aplicabile.

 

 1. OPERATOR DE DATE CU CARCTER  PERSONAL

Clinica Rotar S.R.L. este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor (denumită în mod colectiv "Clinica Rotar", "noi", "nouă" sau "noastre" în această Politică de confidențialitate).

 

Detaliile noastre de contact sunt:

Clinica Rotar S.R.L. 

Cluj-Napoca, jud. Cluj ROMÂNIA

bd. 21 Decembrie, nr. 80

J12/5612/2021

CUI 45232396

E-mail: office@clinicarotar.ro 

 

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa office@clinicarotar.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

 

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

 1. SURSA DATELOR

Colectăm date personale de la dvs. numai atunci când ne furnizați voluntar aceste informații, cum ar fi: 

 • când vă programați prin intermediul Site-ului;

 • când căutaţi informaţii pe Site; 

 • când ne contactaţi cu un comentariu sau cu o întrebare; 

 • când vă înscrieţi pentru a primi newslettere; 

 • când participaţi la un concurs, la o tombolă sau la o promoție; 

 • când comunicați cu noi;

Dacă ne furnizați informații cu caracter personal ale unor terțe părți (de ex. membrii familiei, alți terți), trebuie să vă asigurați că aceste terțe părți sunt informate și sunteți autorizați cu privire la utilizarea datelor lor, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

 

 1. TIPURI DE DATE

Este posibil să colectăm și să folosim diferite tipuri de date personale în funcție de scopul pe care îl avem, după cum este descris mai jos: 

 1. datele personale, cum ar fi numele, prenumele, sexul, vârsta / data nașterii, date genetice, date privind sănătatea (cum ar fi: istoricul medical, medicație prescrisă, diagnostic, tratamente anterioare, tratamente viitoare etc.), țara de origine și alte detalii personale astfel cum este permis de legislația aplicabilă; 

 2. datele de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul mobil și alte date de contact, conform legislației aplicabile;  

 3. informațiile referitoare la feedback, reclamații și alte informații legate de serviciile specifice Clinica Rotar, conform legislației aplicabile; 

 4. obiceiuri și profiluri, cum ar fi datele privind programările dvs. (istoricul programărilor, frecvența acestora etc.), informații referitoare la activitățile de gestionare a relațiilor cu pacienții / Utilizatorii (cum aţi aflat despre noi, notele privind calitatea serviciilor furnizate, obiceiuri sau nevoi speciale declarate de dvs.), alte informații (informații legate de slujbă, educație, hobby-uri și activități de stil de viață), conform legilor aplicabile;

 

 1. TEMEIUL JURIDIC ȘI SCOPURILE  PRELUCRARII DATELOR DVS.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 si a legislației conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre Clinica Rotar și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maxima confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

 

Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea etc..

 

Fundamentul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi:

 • Consimțământul dumneavoastră;

 • Interesul nostru legitim, care ar putea fi:

 1. Comunicarea cu dvs., pentru a confirma telefonic rezervăzi de produse sau servicii, programări etc.;

 2. Trimiterea de oferte promoționale, newslettere și alte informații cu privire la noile oferte;

 3. Trimiterea anunțurilor publicitare care v-ar putea interesa, anunțuri personalizate, oferte relevante pentru dvs.;

 4. Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine nevoile și așteptările dumneavoastră și, prin urmare, să ne îmbunătățim serviciile, site-ul / aplicațiile / dispozitivele, produsele și tratamentele pentru beneficiul pacienților și utilizatorilor noștri;

 5. Efectuarea statisticilor interne;

 6. Prevenirea și detectarea fraudei;

 7. Securizarea instrumentelor noastre: păstrarea în siguranță a instrumentelor utilizate de dumneavoastră (site-urile/aplicațiile) și asigurarea faptului că funcționează corect și că se îmbunătățesc continuu etc..

 • Obligație legală izvorâtă ca urmare a raportului juridic cu specific medical dintre Clinica Rotar și dvs.; 

 • Prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical şi sub rezerva respectării următoarelor condiţii şi garanţii:

  • datele sunt prelucrate de către un profesionist supus obligaţiei de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia;

  • datele sunt prelucrate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naţionale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea, unei obligaţii de confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naţionale competente.

 • Motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege;

 

Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri, în funcție de circumstanțele specifice în care interacționați cu noi, atunci când:

 • utilizați site-ul nostru pentru a vă programa sau pentru a obține informații;

 • trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru;

 • vă înscrieți pentru a primi newsletterele noastre/buletine informative;

 • trimiteți o recenzie despre Clinica Rotar;

 • participați la sondajele noastre de feedback;

 • efectuăm marketing direct.

 

 1. PROFILAREA 

Regulamentul GDPR impune Operatorului de date cu caracter personal obligația de a informa cu privire la procesul automat de luare a deciziilor, inclusiv a profilării menționate la art. 22 alin. 1 și 4 din Regulamentul GDPR și - cel puțin în aceste cazuri – cu privire la informațiile relevante privind normele de luare a acestora, precum și la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

 

Operatorul poate utiliza profilarea în scopuri de marketing direct, însă deciziile luate în baza sa de către Operator nu fac referire la oferirea serviciilor / produselor puse la dispoziție de Clinica Rotar potențialilor pacienți / utilizatorilor.  

 

Efectul utilizării profilării poate fi, de exemplu, acordarea unei anumite persoane a unei reduceri, trimiterea unui cod de reducere, trimiterea unei notificări cu privire la programări viitoare, trimiterea unor propuneri de produse / tratamente care pot corespunde intereselor sau preferințelor unei numite persoane sau propunerea unor condiții mai bune comparativ cu oferta standard. În ciuda profilării, o anumită persoană va lua o decizie liberă dacă va dori să beneficieze de reducerile primite sau de condițiile mai bune puse la dispoziție și să facă o achiziție sau să apeleze la serviciile Clinica Rotar.

 

Profilarea constă în analiza sau estimarea automată a comportamentului unei persoane pe pagina de internet a Clinica Rotar, de exemplu prin navigarea pe o anumită pagină în cadrul site-ului sau prin analizarea istoricului programărilor. Condiția unei astfel de profilări este deținerea de către Operator a datelor personale ale unei anumite persoane, pentru a-i putea trimite, de exemplu, un cod de reducere.

 

Persoana vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv prin profilare, existând efecte juridice sau similare asupra persoanei respective.

 

 1. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE

Potrivit dispozițiilor legale aplicabile și sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:   

 1. Dreptul de acces, care include dreptul de a ști dacă prelucrăm date despre drumneavoastră și  dreptul de a afla care sunt acestea, cui sunt transferate, cât timp vor fi păstrate, unde le-am obținut și dacă se folosesc pentru profilare/decizii automatizate.

 2. Dreptul la rectificare. Dacă datele pe care le avem sunt incorecte, trebuie să le corectăm (mai puțin în cazul în care le prelucrăm pentru altcineva. În acest caz, vă vom informa cui trebuie să trimiteți cererea dumneavoastră.).

 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) la cerere, vom șterge datele dumneavoastră personale cât mai repede posibil, dacă (i) nu mai sunt necesare pentru scopul în care sunt obținute sau (ii) dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestor date/dacă aveți obiecții privind prelucrarea. De asemenea, dacă descoperim că avem o obligație legală de ștergere sau dacă prelucrarea ar fi nelegală, le vom șterge. Dacă datele sunt prelucrate și de terți, vom lua măsuri rezonabile de a-i informa despre cererea de ștergere.

Cu toate acestea datele dvs. vor fi păstrate dacă sunt necesare următoarelor situații:

* pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;

* din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul GDPR;

* în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

* pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

 1. Dreptul la restrângerea procesării, dacă ele sunt nelegale, presupus incorecte, contestate, sau nu mai sunt necesare, de exemplu:

 2. Dreptul la informare. Vă informăm cât mai clar despre drepturile dumneavoastră în domeniul datelor personale, și despre ce date prelucrăm despre dumneavoastră sau (dacă e cazul) împărțim cu terți.  

 3. Dreptul la portabilitatea datelor. Dacă vă prelucrăm datele personale în mod automatizat, în bază de consimțământ sau contract, ne puteți cere sa vi le dăm în format si vă vom răspunde solicitării într-un termen rezonabil.

 4. Dreptul de a obiecta. Ne puteți indica dacă doriți să nu mai prelucrăm datele dvs. personale. Vom da curs cererii dvs. dacă nu putem demonstra interese legitime suficiente. 

 5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care ați dat un consimțământ explicit sau dacă ele sunt necesare pentru executarea unui contract.

 6. Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct. Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau printr-o scrisoare transmisă prin oricare din modalităţile de contact menţionate în cuprinsul prezentei.

 7. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în România este vorba despre ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 

Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa (*). Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. 

 

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni in situația in care este necesar, ținând-se cont de complexitatea si numărul cererilor, urmând sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.  

 

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clinica Rotar vă poate împărtăși datele cu caracter personal altor entități.  Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca Operatorul. 

 

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii Clinica Rotar, cum ar fi:

 • medici colaboratori externi;

 • tehnicieni dentari externi;

 • laboratoare de analize medicale colaboratoare;

 • furnizori de servicii IT cu care Clinica Rotar are încheiate contracte de colaborare;

 • furnizorii sistemelor de sondaje de opinie;

 • furnizori de servicii de contabilitate, juridice și de consiltanță; 

 • Casei de Asigurări de Sănătate Locală sau Casei Naționale de Asigurări de Sănătate precum și oricăror altor organisme autorizate prin lege în același sens;

 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile. 

 

Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în țări care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal – de exemplu (*), dacă se va dovedi necesar în scopurile permise, așa cum au fost descrise mai sus. Clinica Rotar vă va anunța de îndată dacă se va proceda la un transfer al datelor personale într-o țară din Uniunea Europeană sau din afara Zonei Economice Europene.

 

Aceste părți terțe trebuie să utilizeze informațiile personale pe care le împărtășim cu aceștia numai pentru a efectua servicii în numele nostru și pentru a vă trata informațiile personale în conformitate cu toate legile privind confidențialitatea și protecția datelor.

 

Clinica Rotar poate să vă împărtășească informațiile personale cu terțe părți atunci când avem convingerea că publicarea este necesară: (i) pentru oferirea serviciilor medicale de specialitate, (ii) pentru a executa intervențiile necesare conform diagnosticului și a planului de tratament agreat, (iii) pentru a respecta o lege, reglementare, hotărâre judecătorească sau alt  temei juridic; (iv) pentru detectarea, prevenirea și răspunderea la fraudă, încălcarea proprietății intelectuale, încălcarea contractelor sau acordurilor noastre, încălcarea legii sau alte utilizări incorecte ale proprietății Clinica Rotar; (v) pentru protejarea drepturilor Clinica Rotar sau a proprietății sau a dvs. ori a sănătății, siguranței, bunăstării, drepturilor sau proprietății altora; sau (vi) în orice alte circumstanțe similare. Clinica Rotar vă poate partaja informațiile dvs. personale cu terțe părți și în legătură cu vânzarea, cumpărarea, fuziunea, reorganizarea, lichidarea sau dizolvarea Clinica Rotar sau în circumstanțe similare.

 

Clinica Rotar poate comunica informații anonime sau agregate intern și cu terțe părți în orice scop. Astfel de informații nu vă vor identifica în mod individual.

 

V. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal se vor stoca pentru perioada necesară și permisă din punct de vedere legal pentru atingerea scopurilor menționate. În orice caz, vom stoca datele dvs. pe durata perioadelor de păstrare, respectiv de prescriere stabilite prin lege pentru diferite categorii de date prelucrate. 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când vă retrageți consimțământul (în situația în care acesta a fost acordat și pentru situațiile in care consimțământul dvs. este obligatoriu) și nu mai există obligația legală de a continua operațiunea de  stocare a datelor personale. 

 

Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen rezonabil,  având în vedere următoarele criterii:  (i) timpul necesar aplicării tratamentului agreat în urma diagnosticului, (ii) orice cerințe legale aplicabile pentru păstrarea datelor cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp; (iii) orice obligații de reținere legate de litigii actuale sau potențiale sau cereri de reglementare, (iv) orice cerințe de păstrare  specificate în cuprinsul acordurilor relevante la care Clinica Rotar este parte, (v) sensibilitatea informațiilor și (vi) scopurile pentru care au fost colectate informațiile.

 

VI. SECURITATE

Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, în legătură cu Datele cu Caracter Personal prelucrate, Clinica Rotar va pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului respectiv, inclusiv, după caz, măsuri la care se face trimitere în art. 32 alin. (1) din Regulementul GDPR.

 

De exemplu, folosim protecție firewall, controlul parolei și alte garanții tehnologice și procedurale pentru întreținerea acestui Site. 

 

Deși am implementat măsurile de securitate de mai sus pentru acest Site, trebuie să știți că securitatea în proporţie de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. personale este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, astfel încât nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale terților în timpul sau după transmiterea acestora către noi. 

 

Vă recomandăm să actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre de spam).

 

În evaluarea nivelului corespunzător de securitate, Clinica Rotar va ține în special seama de riscurile reprezentate de prelucrare, în special de Încălcarea Securității Datelor cu Caracter Personal. Clinica Rotar se  va asigura că Datele cu Caracter Personal prelucrate în baza executării Contractului sunt izolate eficient de alte Date cu Caracter Personal colectate și prelucrate de către Clinica Rotar.

 

Clinica Rotar va informa persoana vizată prompt, și în niciun caz mai târziu de 24 de ore de când ia la cunoștință de orice Încălcare a Securității Datelor cu Caracter Personal intervenită și va pune la dispoziția  acestuia toate informațiile disponibile cu privire la acea încălcare a securității, inclusiv măsuri de remediere și corecție luate sau planificate de a fi luate de către acestea. 

 

În cazul oricărei investigații sau sechestru ale Datelor cu caracter Personal de către o autoritate de stat, o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau orice altă autoritate competenta, Clinica Rotar va informa persoana vizată prompt (24 – 36 de ore) în ceea ce privește această solicitare, cu excepția cazului în care această informare este interzisă de legea aplicabilă sau de o decizie, ordin sau instrucțiune legală a autorității în cauză întrucât informarea ar prejudicia o investigație în curs. În acest din urmă caz, Clinica Rotar va informa  persona vizată de îndată ce motivele pentru care informarea nu a fost făcută încetează să mai fie aplicabile.

 

VIII. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI 

Dacă aveți întrebări sau cereri care privesc prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă stăm la dispoziție personal sau prin e-mail.

Adresa de email: office@clinicarotar.ro

Nr. Telefon: 0748 2222 44

 

 1. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate și când serviciile noastre și utilizarea datelor personale evoluează. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.

 

Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.

bottom of page