top of page

Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

 

 1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menționate în acesta) stabilește termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web www.clinicarotar.ro.

 

Vă rugăm să citiți Termenii, Politica noastră de confidențialitate și Politica de utilizare Cookies (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecție a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul. Prin accesarea și utilizarea acestui Site recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor și al Politicilor privind protecția datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești Termeni, precum și Politicile privind protecția datelor.

 

Dacă nu acceptați în mod integral Termenii și Politicile de protecție a datelor vă rugăm să nu utilizați acest Site. 

 

Dacă aveți orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecție a datelor, ne puteți contacta în orice moment la adresa office@clinicarotar.ro 

 

 1. NOȚIUNI ȘI DEFINIȚII GENERALE

 1. Clinica Rotar S.R.L. – societate cu răspundere limitată, organizată în baza legii române, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie, nr. 80, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/5612/2021, având CUI 45232396, în calitate de operator al site-ului, în continuare, Clinica Rotar.

 2. SITE: domeniul www.clinicarotar.ro si aplicatiile mobile ale acestuia.

 3. CONȚINUT – toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric; conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis Utilizatorilor sau Pacienților de către Clinica Rotar prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/reprezentant al Clinicii Rotar conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Clinica Rotar într-o anumită perioadă; date referitoare la Clinica Rotar, sau alte date privilegiate ale acesteia.

 4. UTILIZATOR – persoana fizică care are sau obține acces la CONȚINUT prin orice mijloace (electronic, telefonic etc).

 5. PACIENT – persoana fizică care apelează la serviciile de specialitate medicală oferite de Clinica Rotar.

 6. BULETIN INFORMATIV/NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Clinica Rotar într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Clinica Rotar cu referire la informațiile conținute de acesta.

 

 1. DATELE UTILIZATORULUI

Informațiile sau datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorul vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecție a datelor. Prin utilizarea acestui Site, Utilizatorul își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul privind prelucrarea acestor informații şi date şi declară că toate informațiile şi datele pe care ni le furnizează sunt veridice şi exacte și că a obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le furnizează prin intermediul Site-ului nu îi aparțin. 

 

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI

Prin utilizarea acestui Site, Utilizatorul se obligă:

 • să folosească formularul de contact din cadrul acestui Site exclusiv pentru a transmite întrebări legitime către Clinica Rotar.

 • să furnizeze o adresă de e-mail, o adresă poștală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. În egală măsură, Utilizatorul își exprimă consimțământul să folosim aceste informații pentru a fi contactat în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeţi Politica noastră de confidențialitate).

 

Prin folosirea site-ului/conținutului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia; de asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului, conținutului, societății Clinica Rotar sau oricărui terț cu care Clinica Rotar are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

 

Tentativele de acces neautorizat la Site incluzând dar nelimitându-se la orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.clinicarotar.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care acesta rulează vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului www.clinicarotar.ro şi vor fi raportate autorităților competente, punând în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.  

 

Vor fi excluse din site sau ignorate păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Prin utilizarea formularului de contact, Utilizatorul permite Clinica Rotar să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Clinica Rotar de a contacta Utilizatorul. 

 

Site-ul www.clinicarotar.ro utilizează cookies proprii și cookie-uri instalate de terțe părți, pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă pe site. Cookie-urile utilizate de prezentul Site oferă un feedback valoros și ne ajută în încercarea de a îmbunătăți experiența online. Vedeți detalii în Politica de Cookie-uri.

 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Acest site este protejat prin drepturile de autor. Tot conținutul site-ului www.clinicarotar.ro, inclusiv textele, imaginile, elementele grafice, fișierele audio şi video, mărcile de înregistrare, mărcile de servicii, desenele și modelele industriale, denumirile comerciale sunt proprietatea exclusivă a Clinica Rotar şi nu pot fi reproduse, modificate, transmise, refolosite, însușite, utilizate, sau folosite în mod public sau cu scopuri comerciale, fără a se obține în prealabil acordul scris al Clinica Rotar. 

 

Clinica Rotar este singura entitate abilitată să utilizeze drepturile de proprietate intelectuală şi industrială şi drepturile de publicitate aferente acestora, aceasta neacordând nicio licență, niciun alt drept decât acela de a consulta Site-ul. 

 

Orice reproducere sau reprezentare, integrală sau parțială, a site-ului sau a oricăruia dintre elementele care îl compun, indiferent pe ce suport şi indiferent sub ce formă, în alte scopuri, în special comerciale, este interzisă în mod expres. Orice cerere de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresă: Mun. Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie, nr. 80, jud. Cluj.  Orice utilizare neautorizată, încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi de protecție a proprietății intelectuale şi industriale poate genera intentarea unor acțiuni civile sau penale.

 

 1. NOTIFICĂRI BULETINUL INFORMATIV/NEWSLETTER

Clinica Rotar vă poate trimite notificări referitoare la activitatea companiei şi a Site-ului (*).ro pe adresa de e-mail înscrisă în formularul de abonare la notificări sau prin alt mijloc de comunicare. Primirea notificărilor presupune selectarea opțiunii corespunzătoare prin completarea unui formular de către Utilizator prin intermediul Site-ului www.clinicarotar.ro sau prin intermediul unei pagini de campanie a societății Clinica Rotar, precum și acceptarea necondiționată a Termenilor, în cazul în care nu și-a exprimat deja acest acord.

 

Datele preluate de la Utilizator în scopul expedierii notificărilor pot și vor fi folosite de către Clinica Rotar în limitele Politicii de confidențialitate.

Renunțarea la primirea notificărilor de către Utilizator se poate face în orice moment prin următoarele metode:

 a) Folosind legătura special destinată din cadrul newsletterelor.

 b) Prin contactarea Clinica Rotar, conform cu informațiile de contactare, și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

 

Renunțarea la primirea notificărilor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Clinica Rotar. Clinica Rotar își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite notificări cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi notificări, fără nici un angajament ulterior din partea Clinica Rotar, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. Clinica Rotar nu va include în notificările transmise Utilizatorului niciun alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Clinica Rotar la momentul expedierii buletinului. 

 

 1.  LEGISLAȚIA APLICABILĂ 

Utilizarea Site-ului precum și a conținutului acestuia sau a oricărui serviciu prin intermediul Site-ului este reglementată și interpretată în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.

 

Orice conflict între Clinica Rotar şi altă parte este supus unei soluționări pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un punct comun prin această metodă, competența revine instanţelor de judecată din Cluj-Napoca.

 

 1.  ALTE CLAUZE

Acești Termeni şi orice document la care se face trimitere în mod expres constituie acordul integral dintre Utilizator şi Clinica Rotar în ceea ce privește obiectul oricărui Contract şi înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere sau orice alt aranjament anterior verbal sau scris dintre Utilizator şi Clinica Rotar. Clinica Rotar își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia, inclusiv modificări ce ar putea afecta Site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Utilizatorului. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată pe deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare (navigare) a oricărei pagini a site-ului intervenite oricând după operarea modificării. 

 

Clinica Rotar nu este responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.

bottom of page